Thông tin liên hệ

Khi cần thêm thông tin về các sản phẩm dự án bất động sản Kita Group hãy liên hệ Thegoldenpalm công ty thành viên và độc quyền các sản phẩm Kita Group

  • Thương hiệu: The Golden Palm
  • Website: https://thegoldenpalm.vn
  • Hotline: 0916669278
  • Địa chỉ: 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Facebook: https://www.facebook.com/ceothegoldenpalm
  • Twitter:https://twitter.com/thegoldenpalm1
  • Tumbr:https://ceothegoldenpalm.tumblr.com/
  • Pinterest:https://www.pinterest.com/ceothegoldenpalm
  • Linkedin:https://www.linkedin.com/in/thegoldenpalm
  • Google Business:https://thegoldenplam.business.site/